Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsennyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti 
Yhdistyksemme vaikuttaa oman kunnan asioihin. Olemme mukana mm. Ikaalisten vanhusneuvostossa ja Ikaalisten ikäihmisten tuki ry:ssa.

Alueellisesti Pirkanmaan piirin alueella (lyhyt kuvaus)
Piirimme Pirkanmaan kansallinen senioripiiri seuraa eläkeläisten asioiden kehitystä alueellamme.

Valtakunnallisesti
Vaikutamme myös valtakunnallisesti, yhdistyksellämme on edustaja Kansallisen senioriliiton valtuustossa.

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.